top of page

Wat zijn grafrechten?

Grafrechten geven recht op een plek op een begraafplaats voor een bepaalde periode. Bij een gemeentelijke begraafplaats betaalt u grafrechten aan de gemeente. Bij een bijzondere begraafplaats betaalt u grafrechten aan de houder van die begraafplaats, bijvoorbeeld een kerkgenootschap.

'Grafrechten geven recht op een begraafplaats voor een bepaalde periode.' 

De kosten van grafrechten verschillen per begraafplaats. Er zijn grafrechten voor een algemeen graf en voor een familiegraf. De officiële naam van familiegraf is particulier graf. Ook niet-familieleden mogen er namelijk in begraven worden.

Grafrechten voor een algemeen graf

In een algemeen graf liggen maximaal 3 overledenen begraven, die meestal vreemden van elkaar zijn. Grafrechten voor algemene graven worden over het algemeen voor 10 jaar.

 

Grafrechten voor een particulier of familiegraf

De rechthebbende van een particulier graf of familiegraf bepaalt wie er in het graf begraven mogen worden. Deze graven worden uitgegeven voor onbepaalde tijd of voor een bepaalde tijd van minstens 10 jaar.

 

Verlenging grafrechten

Heeft u een particulier graf of familiegraf met grafrechten voor een bepaalde tijd, dan kunt u deze telkens met 10 jaar verlengen. De begraafplaatseigenaar stelt u op de hoogte van het aflopen van de termijn. Verlengt u de grafrechten niet, dan mag het graf worden geruimd. Een algemeen graf kunt u niet verlengen. Na afloop van de termijn wordt het graf geruimd.

 

Eigenaar grafrechten onbekend

Als het adres van de eigenaar van de grafrechten onbekend is, wordt het aflopen van de termijn aangekondigd en dat kan via een aanplakbiljet bij de ingang van de begraafplaats en bij het graf zelf. Wanneer niemand binnen deze termijn om verlenging heeft verzocht, kan het graf na afloop van de termijn worden geruimd.

 

Men vergeet soms om de grafrechten te verlengen. Kijk je papieren na of je een graf hebt waarvan de grafrechten moeten worden verlengd. Bij algemene graven, waar dus geen sprake is van een rechthebbende, is een dergelijke bekendmaking niet verplicht.

 

Rechthebbende van het graf

Juridisch gezien heeft deze persoon het alleenbeslissingsrecht. Hij of zij bepaalt wie er in mogen worden begraven en wat er verder mag en kan gebeuren met het graf, zolang men zich maar houdt aan de wet en de regelgeving die door de wetgever en eigenaar van de begraafplaats is opgesteld. De rechthebbende is in de praktijk meestal een familielid. Als de onderlinge verstandhouding goed is en blijft, dan geeft dat meestal geen problemen. Maar als de verstandhouding niet goed is en de rechthebbende heeft geen goed contact meer met de overige familie, dan kan dat tot grote problemen lijden.


Voorbeeld 

Wens van vader: bijzetting in graf van zijn vrouw 

Moeder is 8 jaar geleden overleden. Twee kinderen hebben geen contact meer met vader. Vaders laatste wens is om begraven te worden bij zijn vrouw. Het probleem is echter dat die twee kinderen dit niet willen. De andere kinderen willen hem deze laatste wens geven.
Wat kunnen zij doen? 


Antwoord

De persoon op wiens naam het graf van moeder staat, beslist of vader daar bij in begraven kan worden of niet. Als het graf nu op naam van vader staat, is het verstandig om nu al het graf op naam van één van de kinderen over te laten schrijven. Die kan dan toestemming geven voor de begrafenis van vader in het graf van moeder. De twee andere kinderen kunnen dat dan niet meer tegen houden.

 

Als het graf op het moment van zijn overlijden op naam van vader staat, kan er een probleem ontstaan, omdat vader dan geen toestemming meer kan geven voor zijn eigen begraving in dat graf. Dat moet u dus proberen te voorkomen. En dat kunt u doen door als bovenstaand te handelen. Als het graf van moeder op naam van één van de twee kinderen staat die niet willen meewerken, dan is er een probleem. Zij/hij zal dan toestemming moeten geven. Als zij/hij die toestemming weigert, kunt u een advocaat in de arm nemen.

 

Vader doet er in alle gevallen dus goed aan om een testament op te stellen, waarin hij uitdrukkelijk neerlegt dat hij in het graf bij zijn vrouw begraven wil worden. De rechter kan er dan in geval van een noodsituatie eventueel rekening mee houden.


Nog een voorbeeld

Ouders zijn 18 jaar en 15 jaar geleden overleden en begraven

Zij hadden 7 kinderen. Eén van de kinderen had aangegeven, dat hij in het graf van pa en ma begraven wilde worden. Maar 4 van de kinderen gaven aan hierop tegen te zijn. Kunnen zij dit tegenhouden en op welke wijze?

Antwoord

De persoon op wiens naam het graf van de ouders staat (de rechthebbende van het graf) beslist of en wie er eventueel in het graf bij in begraven kan worden of niet. Anderen hebben daar niets over te zeggen.

 

Als anderen dat tegen willen houden, kunnen zij dat alleen doen door het aanspannen van een kort geding tegen de rechthebbende, waarbij zij als argument aanvoeren dat dit tegen de wens van de ouders is, welke wens moet blijken uit een testament of codicil van de ouders, waarin staat dat zij alleen in het graf willen liggen en niemand anders.

 

De eigen wens van nabestaanden is niet relevant. Alleen de wens van de ouders. Als u dat kunt aantonen is er een kans om deze bijzetting tegen te houden. Als u dat niet kunt is verzet tegen deze bijzetting nagenoeg zinloos. 


Conclusie 

Denk dus goed na op wiens naam de grafrechten komen te staan! Deze en soortgelijke situaties komen voor. Over dergelijke situaties zijn al rechtszaken gevoerd. Regel dit dus goed, hiermee voorkom je veel ellende. Het is voorgekomen dat een rechthebbende een begrafenis heeft stilgezet op de dag van begraven, omdat die vond dat de begraving plaatsvond zonder zijn toestemming. Na vijf dagen van veel geruzie en emotie kon dan toch de begraving alsnog plaatsvinden. De emotionele schade is dan niet meer te herstellen en dat moet men zien te voorkomen.


Begraafplaatsonderhoudskosten

De meeste begraafplaatsen brengen ook begraafplaatsonderhoudskosten voor algemeen onderhoud van de begraafplaats aan de rechthebbende in rekening. De rechthebbende is verplicht deze kosten te betalen, maar dit kan men meestal ook afkopen voor de duur van de huurovereenkomst van het graf. Als deze begraafplaatsonderhoudskosten niet worden voldaan, heeft de eigenaar van de begraafplaats het recht om de huurovereenkomst te beëindigen en vallen de grafrechten weer terug aan de eigenaar. En die kan het graf dan opnieuw uitgeven.

bottom of page