top of page

Executeur-testamentair

De executeur is degene die verantwoordelijk is voor de afwikkeling van de erfenis. Een executeur wordt aangewezen in een testament. De executeur kan één van de erfgenamen zijn maar het kan ook een buitenstaander zijn. Sinds 2003 spreken we niet meer van een executeur-testamentair en is het ook niet meer mogelijk een executeur bij een codicil te benoemen.

'De executeur moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen.'

Codicillen die zijn opgemaakt vóór 2003 waarin een executeur is benoemd blijven wel geldig. De rechten en de plichten van de executeur staan in een testament. Als de executeur volgens een codicil is benoemd, gelden de rechten en plichten zoals in de wet zijn beschreven.

 

De rechten

De executeur mag alle bezittingen van de overledene onder zich nemen. Hij krijgt het beheer over de bezittingen. 

 

De plichten

De executeur moet de hele erfenis zo goed mogelijk afwikkelen. Voor de verdeling van de goederen van de erfenis aan de erfgenamen, heeft de executeur de medewerking van de erfgenamen nodig. Aan het eind van de afwikkeling van de erfenis moet de executeur voor zijn werkzaamheden rekening en verantwoording aan de erfgenamen afleggen. 

 

De problemen

De samenwerking tussen de executeur en de erfgenamen verloopt vaak moeizaam. Meestal worden de werkzaamheden van de executeur met argusogen gevolgd. Dat komt doordat erfgenamen vaak niet weten hoe de afwikkeling van een erfenis eigenlijk werkt. Ze begrijpen bijvoorbeeld niet waarom ze zolang op hun geld moeten wachten. Als één van de erfgenamen is benoemd tot executeur geeft dit bij de anderen vaak het idee waarom hij wel en ik niet? Zou hij het wel goed doen en zichzelf niet bevoordelen? Ook een executeur van buiten de familie ondervindt vaak problemen. De erfgenamen vinden het vaak niet prettig dat een vreemde in de familiezaken duikt, en dat de overledene hem daar ook nog toestemming voor heeft verleend. De executeur wil op zijn beurt graag in alle rust zijn (voor hem vaak onbekende) werk doen zonder dat de erfgenamen voortdurend over zijn schouder meekijken. Toch is het belangrijk dat hij de erfgenamen uitlegt wat hij doet, waarom en hoe hij dat doet. Zo zorgt hij ervoor dat hij een goede verstandhouding met de erfgenamen houdt. De problemen kunnen zo uit de hand lopen dat de erfgenamen geen vertrouwen meer in de executeur hebben. Ze verzoeken de rechter dan om de executeur uit zijn functie te ontheffen. Dit is niet alleen duur, maar het kost ook veel tijd.

 

De oplossing en advies

Mediation is een goede manier om de erfgenamen en de executeur weer op één lijn te krijgen. Bij een mediation kunnen er afspraken worden gemaakt hoe de executeur kan doorgaan met zijn werk. Het is natuurlijk beter om de problemen helemaal te voorkomen. De executeur kan dit doen door in een vroeg stadium hulp te vragen aan een onafhankelijke, gespecialiseerde nalatenschapsafwikkelaar. Deze informatie komt van de site www.erfwijzer.nl. Voor meer en uitgebreidere informatie hierover verwijzen wij u naar deze site.

bottom of page