top of page

Praktische zaken

Een overlijden is voor de nabestaanden meestal emotioneel. Er moeten in korte tijd veel keuzes gemaakt en beslissingen genomen worden. Het zou raadzaam zijn een aantal praktische zaken van te voren aan nabestaanden te melden; hetzij mondeling, hetzij schriftelijk.

'Het is verstandig belangrijke zaken in een map te doen en op een plaats te leggen die bij de nabestaanden bekend is, zodat ze alles in één keer bij elkaar hebben.'

Waar kunt u bijvoorbeeld aan denken?

  • Wie moet uw uitvaart regelen of wie stelt u aan als executeur testamentair.

  • Welke uitvaartondernemer moet uw uitvaart verzorgen.

  • Waar heeft u belangrijke papieren liggen

  • Uw wensen met betrekking tot de uitvaart, bijvoorbeeld;

- begraven of cremeren,

- opbaring thuis, in een rouwcentrum of op een andere locatie,

- wel of geen kerkdienst of andere plechtigheid,

- bij kerkdienst welke voorganger,

- voorkeur muziek, liederen, lezingen, gedichten,

- welke rouwkaart en eventuele tekst,

- keuze begraafplaats en eventueel wat voor grafmonument,

- wat zijn uw wensen met betrekking tot de asbestemming.

  • Wie wordt de nieuwe rechthebbende van het graf, vooral als de langstlevende en tevens rechthebbende komt te overlijden. Lees verder op deze site “Wat zijn grafrechten” wat de eventuele juridische consequenties hiervan kunnen zijn.

  • Indien er huisdieren zijn is het raadzaam aan te geven wat er met hen dient te gebeuren.

 

Tip

Het is verstandig al deze belangrijke zaken in een map te doen en op een plaats te leggen die bij de nabestaanden bekend is, zodat ze alles in één keer bij elkaar hebben. Zo kan men kennis nemen van uw wensen bij uw overlijden.

bottom of page