top of page

Verzekeringen

Veel mensen hebben een uitvaartverzekering in de vorm van een kapitaal- of sommenverzekering, een natura- of depositoverzekering. Wanneer u een verzekering heeft, is het altijd raadzaam na te gaan of het verzekerde bedrag of pakket nog afdoende is om de uitvaart te bekostigen. De uitvaartkosten zijn namelijk de afgelopen jaren behoorlijk gestegen. Als u te laag bent verzekerd, dan kunt u dit op twee manieren opvangen. Ten eerste door het afsluiten van een aanvullende verzekering en ten tweede door het tekort zelf op te vangen.

'Wij werken samen met alle verzekeringsmaatschappijen en verzorgen de afwikkeling van de polissen, zodat de waarde aan u kan worden uitgekeerd.'

Verzekeringsmaatschappijen

Uitvaartverzorging Herman Bottenberg werkt samen met alle (uitvaart)verzekeringsmaatschappijen. Wij verzorgen voor u de afwikkeling van de verzekeringspolissen, zodat de waarde aan u kan worden uitgekeerd.

Op de (uitvaart)verzekeringspolissen staat vaak vermeld dat contact met de (uitvaart)verzekeringsmaatschappij dient te worden opgenomen om verzekerd te zijn van uitbetaling van de polis. Dat is echter niet nodig. Dat regelen wij voor u.

 

U bepaalt zelf wie de uitvaart verzorgt

Het is bij de wet zo geregeld dat u zelf kunt bepalen wie de uitvaart verzorgt. U mag het ook zelf door familie, vrienden of kennissen laten verzorgen. U bent niet verplicht een uitvaartondernemer in te schakelen. Maar als u dat wel wilt, dan heeft u de vrije keuze welke uitvaartondernemer u kiest.

 

Uitkering polissen

Het is niet nodig bang te zijn dat het verzekerde bedrag of de waarde van het verzekerde pakket van de naturaverzekering niet wordt uitbetaald als u de uitvaart heeft laten verzorgen door Uitvaartverzorging Herman Bottenberg.

De (uitvaart)verzekeringsmaatschappijen keren de waarde van de polissen altijd uit.

 

Er zijn (uitvaart)verzekeringsmaatschappijen die de verzekeringnemer automatisch lid maken bij afsluiting van een verzekering. Ook hier geldt dat de maatschappijen de waarde van de polissen altijd uitkeren. Wij verzorgen voor u de afwikkeling van deze polissen, zodat de waarde aan u uitgekeerd kan worden.

bottom of page